8888.jpg
תמונה1_edited.png
תמונה1_edited.png
תמונה2_edited.png
תמונה2_edited.png
תמונה2_edited.png
תמונה7.jpg
hagana2 a4.jpg
7777.jpg
תמונה8.jpg
5555_edited.jpg

מזמין: עיריית תל אביב - יפו.

אדריכל הפרויקט במשרד דני לזר אדריכלים בע"מ.

פיקוח ותיאום: חברת נתיבי איילון

 

רכבת ההגנה
גשר הולכי רגל ופיתוח הרחוב