קירוי בריכת השחיה המחודש עוצב תוך מתן דגש להקשרים קרובים ורחוקים,

פיזיים ורעיוניים, תוך מחשבה עקבית על תחושת המבקר.

 

לשחות בקיסריה
הצעה לקירוי בריכה בקיסריה
2005