אדריכל הפרויקט במשרד נירה רייכמן אדריכלים בע"מ
פיקוח ותיאום: מעוף מהנדסים

 

מחנה עופרית
מבנה מפקדה