המשרד פועל בתל אביב-יפו במתכונת של סטודיו במסגרתו מעורבים ותורמים כל אנשיו לפיתוח הפרוייקטים השונים תוך ראייה רחבה של אדריכלות עכשווית בישראל, ששורשיה נעוצים בשילוב של תרבות האירוח והפתיחות המזרחית עם האסתטיקה המודרניסטית  האירופאית של המאה ה-20.