בריכת הקיסר
הצעה לקירוי בריכה בקיסריה, 2005

עוצב תוך מתן דגש להקשרים קרובים ורחוקים, פיזיים ורעיוניים...