מפקדת מחוז
מחנה פיקוד העורף

אדריכל הפרויקט במשרד נירה רייכמן אדריכלים בע"מ.