המשרד פועל משנת 2003 ופעיל בתחומי בניה רוויה למגורים, מבני ציבור, מגורים פרטיים ומסחר.

המשרד מוזמן ומשתתף באופן קבוע בתחרויות ובתערוכות שונות.

עבודות המשרד התפרסמו בעיתונות המקצועית ובספרות בארץ ובעולם.