הבית הצר בתל אביב
בית משפ' יחיאלי בית-און, 2009

הבית מציע פתרון לשיקום ושדרוג בינוי טורי במרקם המאפיין את השכונה...