פתוח לנוף
וילה מדורגת, טירת שלום, 2011

הבית מציע פתרון לשיקום ושדרוג בינוי טורי במרקם המאפיין את השכונה...