מרחבים ירוקים
בית לבן ממשיך במושב אמץ

הבית מציע פתרון לשיקום ושדרוג בינוי טורי במרקם המאפיין את השכונה...