בית בקצה המושב
מושב בשרון, 2005

הבית מציע פתרון לשיקום ושדרוג בינוי טורי במרקם המאפיין את השכונה...