הבית מציע פתרון לשיקום ושדרוג בינוי טורי במרקם המאפיין את השכונה...

קיבוץ עירוני
הרחבת בנים, להבות חביבה, 2009