הזמנה לבית
האירוס, 2013

הבית מציע פתרון לשיקום ושדרוג בינוי טורי במרקם המאפיין את השכונה...