הבית מציע פתרון לשיקום ושדרוג בינוי טורי במרקם המאפיין את השכונה...

הזמנה לבית
האירוס, 2013