בית בלב העיר
בניין לשימור, מתחם שנקין
תל אביב-יפו

הבית מציע פתרון לשיקום ושדרוג בינוי טורי במרקם המאפיין את השכונה...