תערוכות ופרסומים | תערוכות

אות העיצוב

2011

בית משפ' יחיאלי בית און

בתים מבפנים

2009

בית משפ' יחיאלי בית און

40X40

2010

בית משפ' בן-עזרא