המשרד פועל בתל אביב-יפו במתכונת של סטודיו במסגרתו מעורבים ותורמים כל אנשיו לפיתוח הפרוייקטים השונים תוך ראייה רחבה של אדריכלות עכשווית בישראל, ששורשיה נעוצים בשילוב של תרבות האירוח והפתיחות המזרחית עם האסתטיקה המודרניסטית  האירופאית של המאה ה-20.

 

כל פרויקט המגיע לידינו נהגה ומפותח כהזדמנות חד פעמית ייחודית, בהקשר למקום, לזמן ולמזמין. לפיכך אנו מאמינים כי הבסיס לעבודה האדריכלית הינו הבנה עמוקה של מהות הלקוח וצרכיו, בין אם הוא לקוח פרטי, מסחרי או ציבורי.  מתוך אחריותנו כלפי המזמין, המשימה, המשאבים וההזדמנות המופקדת בידנו יתגבש הפתרון האדריכלי בשאיפה לדיוק מקסימלי והתאמת התוצאה למזמין.