עוצב תוך מתן דגש להקשרים קרובים ורחוקים, פיזיים ורעיוניים...

לשחות בקיסריה
הצעה לקירוי בריכה בקיסריה, 2005